logotyp
XL-BYGG Burträsk

Frågor & Svar

Huvudbild_fönster.jpg

Varför får jag kondens på fönstret?

Om du får kondens på utsidan av ditt fönster är det faktiskt ett gott tecken. Det visar att fönstret är välisolerat och energisnålt. Kondens bildas när glasets yta är kallare än den omgivande luften. Kondensen försvinner i morgonsolen och är egentligen inte skadlig för fönstret.

Imma på insidan av fönstret är däremot inte bra, då fönstrets insida inte är designad för att klara väta på samma sätt som fönstrets utsida.

Om det uppstår imma på insidan vid enstaka tillfällen när det är omkring -15 grader eller kallare behöver du inte vara så orolig. Men om det blir kondens även vid varmare temperaturer behöver du vidta åtgärder som motverkar imman. Invändig imma avhjälps i första hand genom att du ökar värmen och ventilationen i huset. Om du har väldigt djupa fönstersmygar kan det också bildas imma på insidan, eftersom det då lättare kyls ner av uteluften. 

Kan jag byta fönster själv?

Tänk på att fönster är mycket tunga, så av den anledningen bör du se till att ni är minst två som hjälps åt. Med varje fönster följer det en utförlig installationsanvisning som det är viktigt att du följer. Allt handlar om hur van du är och hur händig du anser dig vara. Det är viktigt att känna till att fönstret måste vara korrekt monterat för att garantin ska gälla. 

Vad kostar det att byta fönster?

Priset avgörs bland annat av fönstrets storlek och ditt val av tillbehör. Ta med dig en ritning och/eller foton på ditt hus till din XL-BYGG butik så får du hjälp att räkna på vad just de fönster som du vill ha skulle kosta. 

Vad betyder U-värde?

U-värde är ett mått på fönstrets värmeisolerande förmåga och avser hela fönsterkonstruktionen inklusive båge och karm, ej enbart glaset. Ju lägre U-värde, desto bättre isolering. Ett äldre, kopplat tvåglasfönster har ett U-värde kring 3, medan moderna fönster ligger kring U-värde 1. 

Behöver man bygglov för att byta fönster?

Det är svårt att ge ett generellt svar på det, då olika kommuner kan tolka regelverket lite olika. Det är också beroende på hur mycket du förändrar husets utseende och karaktär med ett fönsterbyte. Vi råder dig att alltid kontrollera med bygglovsenheten i din kommun. 

Hur mäter jag inför ett fönsterbyte?

Om möjligt, ta bort foder runt det gamla fönstret och mät hålet i väggen (eller gör en så noggrann uppskattning som möjligt). 

Måste man ha 3-glasfönster överallt?

Bor du i huset permanent? Då rekommenderar vi ett 3-glas energifönster för minskat värmeläckage och därmed lägre uppvärmningskostnader. För ditt fritidshus, garage och förråd räcker det kanske med ett 2-glas energifönster. Välj ett fönster med hög kvalitet som är anpassat till vårt nordiska klimat. Bor du i de kallare delarna av landet, rekommenderar vi ett fönster med så lågt U-värde som möjligt. De här frågorna kan vara bra att diskutera med fönsterexperterna i din XL-BYGG butik.

Lönar det sig verkligen att byta fönster?

Utvecklingen går framåt och moderna fönster är mer energieffektiva än fönster som är 20 år eller ännu äldre.  Fönstren står för omkring av 35 procent av husets totala värmeläckage, så ett fönsterbyte kan göra stor skillnad. Du ska också utvärdera dina gamla fönsters skick i form av virke, kitt, tätning och glas samt hur mycket tid och pengar du har att lägga på renovering och underhåll. Sedan man införde energideklaration på hus som köps och säljs, har också energivärdet på fönstren blivit mer aktualiserat. 

Vi utvecklar våra tjänster och behöver din åsikt. Vill du delta i en kort undersökning kring vår webbplats, den tar endast ca 3-5 minuter att besvara?

OK Nej tack