logotyp
XL-BYGG Burträsk

Cement - XL-BYGG Burträsk

LÄS MER
Cement är ett hydrauliskt bindemedel, vilket kännetecknas av att det hårdnar genom reaktion med vatten till en produkt som inte är löslig i vatten

 

 

Filter