logotyp
XL-BYGG Burträsk

Kamerabevakning

Overvakning_XL_jpg

Samtliga av våra anläggningar är utrustade med kameraövervakning med inspelning. Syftet med detta är att förhindra, utreda och lösa brott. Vi följer IMYs rekommendationer gällande kameraövervakning och allt inspelat material lagras enligt gällande regler. Om du vill ha mer information om vår kameraövervakning vänligen kontakta oss på personuppgift@xlbyggstenvalls.se

Vi utvecklar våra tjänster och behöver din åsikt. Vill du delta i en kort undersökning kring vår webbplats, den tar endast ca 3-5 minuter att besvara?

OK Nej tack