logotyp
XL-BYGG Burträsk

Att välja rätt fönster

Information, design & energibesparing.

Att välja fönster är ett stort och viktigt beslut, oavsett om de befintliga ska bytas ut eller om det handlar om fönster till ett hus på skisstadiet. Modern glasteknologi innebär tätare och mer energisnåla fönster vilket gör stor skillnad för både plånbok och boendemiljön. Väljer du nya fönster gör du dessutom en stor och viktig miljöinsats eftersom varje sparad kilowattimme minskar koldioxidutsläppen med upp till ett kilo. 

 

Det här med att välja rätt fönster

När du väljer fönster gäller det att ställa rätt krav. Val av material, fönstermodell, färg och tillbehör är fyra viktiga steg till ett optimalt fönsterköp. Hög kvalitet i material, detaljer och isolering är givetvis det viktigaste, men även storlek och eventuella tillbehör som spröjs, specialbeslag och vädringslucka. Tänk även på att välja fönstermodeller som passar huset och omgivningen.

Många gånger passar man på att byta fönster i samband med en om- eller nybyggnation. Det kan också vara skador på fönstret i form av rötangrepp, fuktskador, spruckna trädetaljer eller lossnat kitt som gör att man väljer att byta. Men kom ihåg att nya fönster också kan bidra till betydligt lägre energi­kostnader, mindre buller, högre säkerhet och bättre inomhusmiljö.

Fonster1_863x200.jpg

Hos oss på XL-BYGG hittar du fönster och fönsterdörrar från Sveriges tre största fönstertillverkare, Elitfönster, SP Fönster och Trarydfönster.

Minska dina energikostnader med nya fönster

Fönster står för en stor del av husets värmeläckage, närmare 35%. Nya fönster med modern glasteknologi gör därför stor skillnad för både plånbok och boendemiljön. Att köpa nya fönster innebär oftast en ganska stor investering. Det är därför klokt att före köpet jämföra vilka fönster som sparar mest energi och ger bästa totalekonomin. För att jämföra olika fönster kan du följa EQ-märkningen

Du kan även räkna ut din egen energibesparing här!

Bara riktigt bra fönster klarar av att bli EQ-märkta

Fönster från SP Fönster och Traryd Fönster var först i Sverige att klara kraven för certifiering enligt den nya energimärkningen EQ Fönster. Energimärkningen ställer de högsta kvalitets- och energikraven och är ett nytt, frivilligt certifieringssystem som tar hänsyn även till fönstrens lufttäthet, dagsljusinsläpp och solvärmestrålning. Modellerna Balans, Stabil, Optimal samt Genuin från SP Fönster och Traryd Fönster har denna certifiering.

Värmemotstånd , U-värde

Är ett mått på fönstrets totala värmemotstånd och gäller hela fönstret; glas, karm och båge. Ju lägre värde desto bättre isoleringsförmåga.

Dagsljustransmittans, LT-värde

Är ett mått på mängden dagsljus som kommer in. Ju högre värde desto bättre, ett Lt-värde på runt 60% ger ett bra dagsljusinsläpp.

Lufttäthet

Fönsters lufttäthet testas i laboratorier enligt svensk och europeisk standard. Fönster med hög lufttäthet passar särskilt bra för hus som drar mindre energi eller för nollenergihus.

Solenergitransmittans, G-värde

Är ett mått på hur mycket av solens värme som kommer in genom fönstret. Solenergi är gratis värmeenergi. En hög solenergitransmittans innebär att mycket gratis solenergi kommer in i byggnaden.

Planera ditt fönsterbyte

För att du lättare ska komma igång har vi tagit fram den här checklistan:

1. Börja med att ta mått på fönstret som ska bytas. Mät bredd och höjd på hålet i väggen. Du behöver karmyttermåttet, dvs måttet mellan karmens ytterkanter. Det kan innebära att du behöver lossa foder på in- eller utsidan av fönstret, eftersom de ofta täcker en liten del av karmen. Observera att karmyttermåttet alltid anges med bredd x höjd!

2. Bestäm dig för vilken modell och öppningsfunktion du ska ha.

3. Notera fönstrets hängning. Om du väljer ett vridfönster eller ett fast fönster behöver du inte ange hängning. Ta som regel att du ska se gång­järnen, och beskriv vilken sida av fönstret eller dörren som gångjärnen sitter på. Har du ett fönster som öppnas utåt, behöver du ange gångjärnens placering sett från utsidan där de sitter.

4. Bestäm färg på dina fönster. Ska det vara samma på in- och utsidan?

5. Bestäm glasalternativ Standard eller någon av våra paketlösningar. Har du fönster till badrummet kan du exempelvis välja ornamentglas. 

6. Bestäm om du ska ha spröjs och i så fall vilken modell.

7. Bestäm vilka tillbehör du ska ha, exempelvis persienner, spaltventil och säkerhet.

8. Kontakta oss på XL-BYGG för beställning eller konsultation.               

Hur väljer jag rätt design?

1. Husets historia

Fönstren är en stor del av husets fasad och historia. Färgen och stilen på de fönster du väljer gör stor skillnad, både inomhus och utomhus. Ta reda på när huset är byggt eftersom det påverkar vilken stil och design som fönstren bör ha för att passa in. Varje epok har sin egen stil, inte minst när det gäller utformning av fönster.

När du har valt fönster som harmonierar med byggnaden och naturligt flyter in i fasaden så ger huset ett lugnt och vackert helhetsintryck. Även om ditt hus är av äldre modell så ska det naturligtvis se snyggt ut med moderna, väliso­lerade fönster.

2. Se till helheten

Skapa dig en uppfattning om huset som helhet innan du väljer fönster. Det är lätt att välja fönster utifrån behovet av ljus inomhus - du kanske vill ha ett litet fönster i badrummet eller ett stort panoramafönster i vardagsrummet.

Fasadens linjer

Fundera över husets proportioner och grundläggande linjer. Hur är fasaden sammanbunden? Tänk på husets färgsättning och fasadens material - har du en träfasad eller ett putsat hus? Fönstren du väljer bör ha en utsida i en nyans och glans som hänger ihop med fasaden, och kanske med en utsida som kräver minimalt med underhåll.

Ge huset ett lättare intryck

Även fönsteröppningarnas storlek och hur djupt fönstren placeras i fasaden påverkar husets helhetsintryck. Att välja små fönster och placera dem djupt in i fasaden kan vara ett bra val ur ekonomisk synvinkel. Men dessvärre ger det huset ett tungt intryck. Genom att istället välja stora fönsterytor och montera fönstren långt ut i fasaden får huset ett lättare helhetsintryck.

Fonster2_863x200.jpg

3. Kombinera fönster

För att fönster och fasad ska få den karaktär du är ute efter kan du kombinera olika fönstertyper. Du kan till exempel skapa en stor glasyta med hjälp av olika typer av fönster. Kombinera flerluftsfönster med sidohängda och överkantshängda fönster. Och så kan du sätta in en vädringslucka eller kanske en mitt­post i karmen. Kanske kan du ersätta en hel vägg med en glasfasad?

Ger en vacker fasad

Rätt använt är glas ett vackert fasadelement som ger många möjligheter. Med glas får du så mycket mer än ljus och utsikt. Och med SP:s karmfasta fönster öppnas nya möjligheter med stora fönsterpartier och generösa glas­fasader till ett bra pris

4. Färgval

Standardfärgen på alla våra fönster är vit, men du kan givetvis få fönster i valfri kulör som tillval. Ett spännande alternativ är tvåfärgade fönster med olika färg på in- och utsida. Eventuell spröjs målas då i samma färg som fönst­rets utsida.

Klassiska färger varar längre

Generellt sett är det klokt att välja en tidlös färg på dina fönster. Fönstren kommer att vara i många år. En stark och uttrycksfull färg är lättare att trött­na på än en färg som är mer neutral och håller i längden. Och kanske är det värt att komma ihåg att dina fönster (med de färger du väljer) sätter prägel även på grannskapet.

Vilka funktionskrav har du på dina fönster?

När du väljer fönster så fundera på hur du vill använda det i vardagen och vilka krav du behöver ställa utöver form och design.

Öppna fönstret

Behöver du kunna öppna fönstret? Om inte, kan du ta ett karmfast fönster. För dig som behöver öppna fönstret finns fyra alternativ: inåtgående, utåtgå­ende, vridfönster och sideswingfönster. Vilket du väljer avgörs bland annat av hur lätt du vill komma åt fönstret utifrån för till exempel putsning.

Fonster3_863x200.jpg

Ljusinsläpp

För dig som vill ha maximalt med ljusinsläpp är fasta fönster rätt val.

Fonster4_863x200.jpg

Solavskärmning

Sitter fönstret i söderläge kan du behöva något som avskärmar solstrålarna, särskilt på sommaren. Här kan särskilda glas eller olika typer av persienner hjälpa till. Mellanglas-persienner går att montera på kopplade, inåtgående fönster. I annat fall används frihängande persienner som fästs på fönstret inomhus.

Fonster5_863x200.jpg

Vädring

Är det ett fönster som du lätt behöver öppna för vädring, rekommenderar vi utåtgående, vrid- eller sideswingfönster. Väljer du istället ett inåtgående fön­ster monterar vi gärna en tvåvägsfunktion (Kipp-dreh-beslag), så att du lätt kan öppna fönstret upptill.

Fonster6_863x200.jpg

Energi och miljö

Nya fönster kan sänka dina energikostnader rejält. Kom ihåg att när du minskar förbrukningen av energi så gör det gott för både din plånbok och miljön. Ett fönster av kvalité håller dessutom i decennier. 

Fonster7_863x200.jpg

Barnsäkerhet

Med vädringsbeslag får du en öppning på 10 cm - lagom stort för att vädra och tillräckligt litet för att förhindra att någon tar sig in eller ut. Säkrast är det att montera vädringsbeslagen upptill på fönstret. Fönsterdörrar kan förses med en speciell spärranordning. Karmfasta och inåtgående fönster har generellt sett högre säkerhetsnivå. Våra vridfönster och sideswingfönster är barnsäkra även i standardutförande.

Fonster8_863x200.jpg

Läs mer i den här byggbeskrivningen med instruktioner och ritningar inför ditt fönsterbyte.

Vi utvecklar våra tjänster och behöver din åsikt. Vill du delta i en kort undersökning kring vår webbplats, den tar endast ca 3-5 minuter att besvara?

OK Nej tack