logotyp
XL-BYGG Burträsk

Fuktskydd - XL-BYGG Burträsk

LÄS MER
Det är viktigt att stoppa fukten.

Fukt är källarväggens fiende nummer ett. Eftersom en källarvägg ständigt utsätts för fukt, framförallt från omgivande mark, är det viktigt att stoppa fukten innan den tränger in i betongväggen.

Isolerar man utvändigt medför det att källarmuren håller sig varm och torr. Man kan då höja temperaturen i källaren samtidigt som den relativa fuktigheten minskar. Den utanpåliggande värmeisoleringen är både kapillärbrytande, tillräckligt diffusionsöppen och dränerande för sjunkvatten. Utanpå källarväggsskivan läggs en fiberduk för att förhindra att finkornigt material tränger in och tätar skivan.

Genom att fylla funktioner inom isolering för källarväggar, platta på mark, krypgrunder, takterrasser mm, krävs rätt produkter för ditt fuktskydd. Kontakta oss för mer information om specifika produkter.

Filter