logotyp
XL-BYGG Burträsk

Altantak - XL-BYGG Burträsk

Filter

LÄS MER
Det vanligaste takmaterialet för altantaket är profilerade takskivor i plast som släpper igenom ljuset. Men du kan egentligen välja vilket takmaterial som helst, exempelvis takpannor, takplåt, takpapp etc.

Planera ditt jobb

Försök att alltid anpassa altantaket till husets formgivning och förutsättning. Gör gärna en ritning, även om du bara ska bygga ett enkelt altantak. Ritningen hjälper dig att få en uppfattning om hur det färdiga resultatet blir och det blir lättare att måttsätta konstruktionen och beräkna materialåtgången. Det är viktigt att dimensioneringen är väl tilltagen och att sammanfogningarna görs starka. Altantaket måste tåla större snölaster under kortare tid. Du bör även ha en lutning på altantaket, ca 10 cm per meter. Takränna och stuprör är även att rekommendera för att ta hand om regnvattnet.

När behövs det bygglov?

Tak över uterum och entréer får man uppföra utan bygglov om takets yta är högst 12 m2. För större tak krävs bygglov. Om någon del av taket kommer närmare tomtgränsen än 4,5 m krävs medgivande från grannen.

Vi utvecklar våra tjänster och behöver din åsikt. Vill du delta i en kort undersökning kring vår webbplats, den tar endast ca 3-5 minuter att besvara?

OK Nej tack