logotyp
Gemensamt

Rätt sand för rätt tillfälle

Stenkross, singel, makadam m.m.

Grus till gångar och gårdsplaner

Grus är ett stenmaterial med dominerande kornstorlek mellan 2 mm och 60 mm och används på grusgångar, gårdsplaner, till vägmaterial, som utfyllnad i betong, i banvallar samt även som dräneringsfilter runt täckdikesrör. Genom siktning av naturgrus i såll delas materialet upp i olika tekniska kvaliteter.

 • 0-8 mm betecknas som fingrus
 • 5-64 mm som Singel
 • 0-70 mm som bärlagergrus
 • 0-300 mm (osiktat) som fyllnadsgrus
 • Bärlagergrus används för vägunderbyggnad utanpå vägens bottenmaterial.

Krossat grus är stenmaterial ursprungligen av större storlek som krossats till kornstorlek motsvarande grus. Finmakadam är beteckningen på krossgrus med kornstorlek mellan 4 och 25 mm. Den används som ytskikt på gångvägar och som dräneringsmaterial. Medelmakadam, med kornstorlek 25-65 mm, används som dräneringsmaterial och som underbädd vid gjutning av till exempel platta på mark.

Stenkross till fasaden

Stenkross används för rengöring av fasader och kallas ibland för dolomit/blästerdolomit. Krossen har en lämplig hårdhet för skonsam rengöring/borttagning av färg, smuts, utfällningar & föroreningar på fasader. Finns i olika storlekar och tjocklekar.

Singel som dräneringsmaterial

Singel är grovt, rent grus som är naturligt rundade och namnet kommer från engelskans ”shingle” och har ofta storleken 5-64 mm. Singel används som dräneringsmaterial och för utdrygning av betongblandningar. Många förknippar singel med gångsingel och den är något mindre än singel ovan. Se även makadam nedan.

Makadam till vägar

Makadam är krossad sten, som inte innehåller några nollfraktioner, och används som överbyggnad under vägbeläggning och som underlag till järnvägsspår. Makadam är oftast tvättade stenprodukter. Makadam används som icke tjälskjutande och kapillärbrytande material under betongplattor.

Makadam används även som benämning på en speciell metod att bygga vägar av krossad sten. Typiska fraktioner av makadam är 4-8mm, 8-16mm och 16-32mm, som järnvägsballast 40-80mm. Motsvarande naturprodukt framställd från grus är singel.

Sand för många ändamål

Sand kommer från olika typer av avlagringar från istiden, till exempel isälvsavlagringar, svallgrusavlagringar och israndbildningar. Sand består av små mineralkorn och är en så kallad näringsfattig jordart. Sandprodukter kan exempelvis användas vid halka, plattläggning, till barnens sandlåda, vid blandning av murbruk och som sandningssand.

Så här använder du sand:

 • Mur- och putssand – för blandning av bruk, fogfyllning, halksandning och underlagssättning samt för uppluckring av trädgårdar och rabatter. Ofta 0-4 mm.
 • Fogsand – för fogfyllning vid läggning av marksten och har en hämnande effekt på ogräs. Mindre lämplig för mjuk sten som tegel.
 • Sättsand - för underlagssättning till marksten mm.
 • Halkfritt sand – för sandning vid halt väglag. Oftast 2-4 mm.
 • Sandlådesand – specialsand för sandlådan i en lekplats.
 • Tvättad sand – för flytande golv där krav på dammfri sand finns. Innehåller kvarts. <3 mm.

Stenmjöl till plattsättning

Det här är den allra finaste fraktionerna som utvinns när man krossar berg. Används med fördel till plattsättning, kringfyllnad i rörgravar eller jordförbättring av leriga jordar.

Hos oss hittar du mängder av grus och sand för olika ändamål. Läs mer här och besök oss gärna så hjälper vi dig hitta rätt bland sortimentet. 

Vi utvecklar våra tjänster och behöver din åsikt. Vill du delta i en kort undersökning kring vår webbplats, den tar endast ca 3-5 minuter att besvara?

OK Nej tack