logotyp
Gemensamt

Allmänna villkor

Allmänna villkor för privatpersoner

1. ALLMÄNT

1.1 XL-BYGG Stenvalls AB (organisationsnummer 556712-1248) (”XL-BYGG Stenvalls”) tillhandahåller handel i fysiska butiker eller e-handel via webbplatsen www.xlbyggstenvalls.se (”webbplatsen”).

1.2 Följande allmänna villkor (”villkoren”) gäller vid beställning och köp av varor från XL-BYGG Stenvalls via butik eller webbplats, om inte annat särskilt överenskommits skriftligt mellan respektive konsument (”konsumenten”) och XL-BYGG Stenvalls.

1.3 Genom att använda webbplatsen och/eller göra en beställning eller köp, godkänner konsumenten att acceptera dessa villkor. Genom att acceptera villkoren förbinder sig konsumenten att följa villkoren i sin helhet.

1.4 XL-BYGG Stenvalls ingår endast avtal med kunder med leveransadress i Sverige. XL-BYGG Stenvalls ingår vidare endast avtal med myndig person över 18 år.

1.5 XL-BYGG Stenvalls förbehåller sig rätten att ändra dessa villkor efter behov, utan att meddela detta på förhand. Den version av villkoren som gäller för en beställning är den version som finns tillgänglig på webbplatsen vid den tidpunkt då beställningen genomförs.

1.6 Vid försäljning till konsument tillämpar XL-BYGG Stenvalls utöver villkoren även de tvingande regler som följer av tillämplig lagstiftning, däribland konsumentköplagen (2022:260) och lag (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler.

2. PRISER OCH PRODUKTINFORMATION

2.1 De priser och det sortiment som finns på webbplatsen är ett webbsortiment och ett webbpris. Lokala avvikelser på priser och sortiment kan förekomma i butik. Ett ännu större byggsortiment finns hos lokala XLBYGG Stenvallsbutiker.

2.2 Samtliga priser som anges på webbplatsen inkluderar mervärdesskatt (moms). Vid order av beställningsvaror eller andra varor som inte ingår i ordinarie lagersortiment, kan en anskaffningskostnad tillkomma utöver det pris som framgår på webbplatsen. Angivna priser i t.ex. m2 , styck, meter och liter gäller vid köp av odelade enheter, såsom hela paket av isolering, spånskivor och hela förpackningar av spik. Det slutgiltiga priset, inklusive eventuella frakt- och plockavgifter och andra eventuella tillkommande avgifter, framgår i kassan på webbplatsen innan köpet genomförs.

2.3 XL-BYGG Stenvalls reserverar sig för eventuella fel i produktbeskrivningen samt felaktiga priser och slutförsäljning samt eventuella tryck-, fakta- och skrivfel som kan finnas på webbplatsen. Vid prisjusteringar på lagd beställning informeras konsumenten alltid. XL-BYGG Stenvalls reserverar sig även för att de produktbilder som visas på webbplatsen kan avvika med produktnamnet. XL-BYGG Stenvalls har rätt att korrigera sådana fel, ändra eller uppdatera informationen på webbplatsen och att löpande göra produktändringar och förbättringar. XL-BYGG Stenvalls reserverar sig vidare för att alla bilder och ritningar ska ses som illustrationer och kan inte garanteras exakt återge varornas utseenden, färg eller funktion.

2.4 I händelse av att vår webbplats innehåller länkar till tredje parts hemsidor, eller material publicerat hos tredje part, är dessa länkar endast för informationssyfte. Eftersom XL-BYGG Stenvalls saknar kontroll över innehållet på dessa webbplatser eller dess material ansvarar vi därför inte för skador eller förluster som skulle kunna uppstå vid användning av dessa länkar.

3. BESTÄLLNING OCH UPPRÄTTANDE AV AVTAL

3.1 Vid beställning på webbplatsen ingås ett avtal om köp när XL-BYGG Stenvalls bekräftat konsumentens beställning genom en orderbekräftelse till den e-postadress som angivits vid beställningen.

3.2 XL-BYGG Stenvalls förbehåller sig rätten att neka en beställning via webbplatsen. XL-BYGG Stenvalls kan exempelvis neka en beställning om det efter konsumentens beställning genomförts skulle visa sig att en vara utgått eller av annan anledning inte finns att tillgå med iakttagande av rimliga ansträngningar eller de uppgifter som angetts om varorna på webbplatsen varit felaktiga (se avsnitt 2, ”Priser och produktinformation”). XLBYGG Stenvalls återbetalar i sådana fall eventuell betalning som konsumenten redan erlagt till XL-BYGG Stenvalls i enlighet med beställningen.

3.3 XL-BYGG Stenvalls förbehåller sig rätten att i enskilda fall neka eller ändra en beställning konsumenten gjort via webbplatsen (exempelvis om konsumenten uppgivit felaktiga uppgifter).

3.4 Konsumenten är bunden av en beställning som görs på webbplatsen genom att klicka ”Slutför köp”. Konsumenten är därmed skyldig att betala i enlighet med beställning så snart XL-BYGG Stenvalls accepterat beställningen genom en orderbekräftelse. Konsumenten har ångerrätt i enlighet med vad som framgår av avsnitt 6, ”Ångerrätt och retur”.

4. BETALA

4.1 Vid beställning och köp på webbplatsen erbjuder XL-BYGG Stenvalls direktbetalning, kontokortsbetalning, fakturabetalning och delbetalning i samarbete med Klarna. Betallösningen kallas för Klarna Checkout. Vid kortbetalning används säkerhetslösningen 3D-Secure. Genom att använda tjänsten godkänner konsumenten Klarnas villkor. Vid frågor gällande betalning hjälper Klarnas kundtjänst gärna till.

5. LEVERANS OCH FRAKT

5.1 E-handelsportalen på webbplatsen är en så kallad ”Click and collect”-portal. Detta innebär att konsumenten handlar online och efter avisering från XL-BYGG Stenvalls kan hämta sin order hos en lokal XL-BYGG Stenvallsbutik. Öppettider hos lokala XL-BYGG Stenvallsbutiker kan variera mellan ort och över säsong. Aktuella öppettider framgår på webbplatsen. Avvakta alltid avisering från XL-BYGG Stenvalls innan du åker till butiken. Avhämtning

5.2 Beställda varor ska hämtas inom 14 dagar från det att konsumenten aviserats att varorna finns tillgängliga för avhämtning. Om konsumenten inte tar emot eller hämtar varorna inom 14 dagar, kan konsumenten bli skyldig att ersätta XL-BYGG Stenvalls tilläggskostnader, t.ex. för extra transport och lagring. Hemleverans OBS! För tillfället kan varor endast avhämtas i en lokal XL-BYGG Stenvallsbutik. För frågor om hemleverans, vänligen kontakta en lokal XL-BYGG Stenvallsbutik.

5.3 Vid hemleverans ansvarar konsumenten för att noggrant kontrollera varorna innan leveransen kvitteras. Finns det synliga skador på emballage eller på varorna ska detta noteras på fraktsedel och meddelas transportör innan kvittering sker.

5.4 XL-BYGG Stenvalls ställer inte av gods utan kvittens från konsumenten eller konsumentens ombud. Detta innebär att konsumenten ansvarar för att det finns någon som kan ta emot och kvittera godset när leveransen utgörs.

5.5 När varorna lämnat en XL-BYGG Stenvallsbutik kan leveransadress inte ändras. Konsumenten ansvarar för att leveransadressen är korrekt angiven. Om konsumenten inte är anträffbar vid avlastning debiteras konsumenten för de kostnader som uppstår i anledning av att leverans inte kan ske.

5.6 Hemleveranser sker under dagtid på helgfri vardag om inte annat anges. För leveranser gäller vidare transport fram till tomtgräns på körbar väg om inget annat anges. Vid leverans till ett lägenhetshus levereras varorna till porten.

5.7 Leveranstid för lagerförd vara är normalt 1–3 arbetsdagar (med vilket avses helgfri måndag – fredag) från det att den lokala XL-BYGG Stenvallsbutiken har bekräftat beställningen via e-post, med reservation för att leveranstiden kan vara längre vid hög belastning i butik med många inkomna order. För övriga varor, kontakta din lokala XL-BYGG Stenvallsbutik för uppskattad leveranstid. Beräknad leveranstid framgår av orderbekräftelsen.

5.8 Konsumenten kommer att bli aviserad av den lokala XL-BYGG Stenvallsbutiken när beställningen kan hämtas. Om Konsumenten inom beräknad leveranstid inte har mottagit någon avisering bör Konsumenten kontakta sin lokala XL-BYGG Stenvalls butik för att säkerställa att det inte har blivit något fel med t.ex. aviseringen. 

6. ÅNGERRÄTT OCH RETUR

Vid köp online

6.1 Konsumentens ångerrätt regleras i lag (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler. Ångerrätten innebär att konsumenten har rätt att frånträda avtalet om köp genom att meddela XL-BYGG Stenvalls om detta inom 14 kalenderdagar från mottagandet av varorna. Ångerrätten gäller för samtliga varor, med de undantag som framgår nedan. - Ångerrätten gäller inte för s.k. tillverkningsvaror, t.ex. måttbeställda fönster, som tillverkas särskilt utifrån konsumentens specifikationer. Om en vara definieras som Tillverkningsprodukt framgår detta på varans produktsida på webbplatsen. - Ångerrätten gäller inte heller vid köp av virke, lister, furugolv och panel. Detta p.g.a. materialets fuktkänslighet och påverkan vid t.ex. öppnad förpackning eller felaktig förvaring.

6.2 Konsumenten har rätt att undersöka varorna innan beslut om eventuellt nyttjande av ångerrätten fattas. Undersökningen skall göras med försiktighet och ej mer omfattande än nödvändigt.

6.3 Vid åberopande av ångerrätt ska konsumenten meddela den XL-BYGG Stenvallsbutik som lämnat ut varorna inom 14 kalenderdagar efter att konsumenten mottog beställningen. Konsumenten kan använda konsumentverkets standardformulär för utövandet av ångerrätten. Den hittas här.

6.4 Vid åberopande av ångerrätt ansvarar konsumenten för att på egen bekostnad returnera varorna till den XL-BYGG Stenvallsbutik som lämnat ut varorna inom 14 dagar från det att konsumenten meddelat XL-BYGG Stenvalls att konsumenten önskar åberopa ångerrätten. Varorna ska returneras oskadade och i originalförpackning. Konsumenten kan bli skyldig att ersätta XL-BYGG Stenvalls för en varas värdeminskning i den mån det beror på att konsumenten har hanterat varorna i större utsträckning än vad som varit nödvändigt för att fastställa dess egenskaper eller funktion, vilket kan vara fallet om varorna returneras i använt eller skadat skick.

6.5 XL-BYGG Stenvalls betalar tillbaka erlagt köpbelopp senast 14 kalenderdagar från det att konsumenten meddelat XL-BYGG Stenvalls att konsumenten önskar åberopa ångerrätten, eller om konsumenten inte returnerat varorna inom denna tid, utan onödigt dröjsmål efter XL-BYGG Stenvalls tagit emot varorna från konsumenten eller konsumenten visat att varorna sänts tillbaka till XL-BYGG Stenvalls. Vid retur av enskilda varor återbetalas inte fakturaavgiften, vilket den gör vid en komplett retur.

6.6 Vid retur av enskilda varor återbetalas inte eventuell fakturaavgift, vilket den gör vid en komplett retur.

6.7 Vid returnering av ångrade varor ska den medskickade följesedeln nyttjas och orsak till returneringen noteras. Om följesedeln är borttappad, kontakta din lokala XL-BYGG Stenvallsbutik som då skickar en ny följesedel via e-post. 

Vid köp i butik

6.8 Konsumenten har öppet köp i 30 dagar vid köp i en XL-BYGG Stenvallsbutik, från dagen för mottagandet av varan. För att returen ska godkännas behöver varan återlämnas i felfritt skick i obruten originalförpackning. Obruten förpackning innebär att prislappar (etiketter) och andra eventuella märkeslappar ska vara kvar. Därtill behöver konsumenten visa upp originalkvitto. Varor kan lämnas tillbaka på samtliga XL-BYGG Stenvallsbutiker.

6.9 Öppet köp gäller inte för - S.k. tillverkningsvaror, t.ex. måttbeställda fönster, som tillverkas särskilt utifrån konsumentens specifikationer. Om en vara definieras som Tillverkningsprodukt framgår detta på varans produktsida på webbplatsen. - Virke, lister, furugolv och panel. Detta p.g.a. materialets fuktkänslighet och påverkan vid t.ex. öppnad förpackning eller felaktig förvaring. - Öppnade toasitsar eller liknande produkter, på grund av hygieniska skäl. - Presentkort.

6.10 XL-BYGG Stenvalls betalar tillbaka erlagt köpbelopp senast 14 kalenderdagar från det att konsumenten har återlämnat varan. Återköpet hanteras skyndsamt.

6.11 Återbetalningen sker till samma betalsätt som användes vid köpet. Har konsumenten betalat med kort, görs återbetalningen endast till samma kort som vid köptillfället. Om det ursprungliga kortet inte kan uppvisas vid retur kan återbetalningen göras genom kreditfaktura.

6.12 Vid retur av enskilda varor återbetalas inte eventuell fakturaavgift, vilket den gör vid en komplett retur.

7. REKLAMATION

7.1 Vid köp i butik eller på webbplatsen har konsumenten alltid tre års reklamationsrätt från den dag konsumenten mottar varorna. Konsument som önskar göra gällande fel i varorna ska så snart som möjligt efter att felet upptäcktes kontakta XL-BYGG Stenvalls. För att reklamationen ska vara giltig måste den göras inom skälig tid efter det att konsumenten märkt felet. En reklamation som görs inom två månader från det att felet upptäcktes anses alltid vara gjord inom skälig tid.

7.2 Vid reklamation ska konsumenten kontakta XL-BYGG Stenvalls per e-post kundtjanst@xlbyggstenvalls.se eller telefon 010-150 6010. Reklamation kan även göras till den XL-BYGG Stenvallsbutik som lämnade ut varorna till konsumenten. I reklamationsärenden gör XL-BYGG Stenvalls alltid en egen undersökning av varorna för att fastställa huruvida fel föreligger.

7.3 I det fall det kan visas att varorna är felaktiga har konsumenten rätt till de påföljder som följer av gällande konsumentregler. Därmed är konsumenten införstådd med att XL-BYGG Stenvalls har rätt att i första hand erbjuda konsumenten avhjälpande (t.ex. reparation) eller omleverans om detta kan ske inom skälig tid och utan extra kostnad för konsumenten. Om avhjälpande eller omleverans inte kommer i fråga eller inte kan ske inom skälig tid efter reklamationen och utan väsentlig olägenhet för konsumenten har konsumenten rätt att kräva prisavdrag som svarar mot felet, eller att häva köpet. Konsumenten har dock inte rätt att häva köpet om felet är av ringa betydelse. Vid hävning av köpet ska konsumenten returnera varorna och XL-BYGG Stenvalls återbetala konsumenten den betalning som erlagts för köpet.

7.4 Konsumenten bör spara orderbekräftelse och kvitto från sitt köp eftersom dokumentet krävs om konsumenten behöver reklamera varorna.

7.5 Felaktiga varor får inte monteras. Konsumenten anses då ha godkänt sin leverans och/eller köp. Vid eventuella synliga eller dolda skador behöver XL-BYGG Stenvalls, i den mån det är möjligt, fotodokumentation på skadan.

8. SEKRETESS OCH PERSONUPPGIFTER

8.1 I samband med konsumentens beställning, köp eller kontakt med XL-BYGG Stenvalls godkänner konsumenten att XL-BYGG Stenvalls lagrar och använder konsumentens uppgifter för att fullfölja sina åtaganden gentemot konsumenten. XL-BYGG Stenvalls dokumenterar även viss kommunikation som XL-BYGG Stenvalls har med konsumenten via telefon eller e-post för att kunna tillhandahålla den service som konsumenten har rätt att förvänta sig av XL-BYGG Stenvalls.

8.2 XL-BYGG Stenvalls kommer inte att lämna ut konsumentens personuppgifter till tredje part, såvida detta inte krävs i samband med konsumentens köp, tvingande regler eller domstolsorder. Enligt dataskyddsförordningen (GDPR) har konsumenten rätt att få den information som XL-BYGG Stenvalls har registrerat. För mer information om hur vi hanterar personuppgifter, se vår personuppgiftspolicy på vår hemsida.

9. FORCE MAJEURE

9.1 Om en vara är felaktig eller XL-BYGG Stenvalls är i dröjsmål med leverans av en vara, och felet eller dröjsmålet beror på ett hinder utanför XL-BYGG Stenvalls kontroll som XL-BYGG Stenvalls inte skäligen kunde förväntas ha räknat med vid köpet, och vars följder XL-BYGG Stenvalls inte heller skäligen kunde ha undvikit eller övervunnit, ska XL-BYGG Stenvalls vara befriad från ansvar att ersätta konsumenten för den skada han eller hon lider genom att XL-BYGG Stenvalls är i dröjsmål eller varorna är felaktiga.

10. ÖVRIGT

10.1 På dessa allmänna villkor ska svensk materiell rätt tillämpas.

10.2 XL-BYGG Stenvalls följer Allmänna Reklamationsnämndens rekommendationer (ARN) och svensk lag vid en eventuell tvist. För mer information om ARN besök deras webbplats www.arn.se. De kan även kontaktas via post genom adressen Allmänna reklamationsnämnden, Box 174, 101 23 Stockholm.

10.3 Som konsument har du även möjlighet att använda dig av EU-kommissionens onlineplattform för tvistlösning https://ec.europa.eu/consumers/odr.

10.4 För frågor kring innebörden av villkoren eller XL-BYGG Stenvalls tillvägagångssätt, vid ångerrätt, reklamationer, transportskador, eller annat som gäller köp eller beställning, ta kontakt med XL-BYGG Stenvalls kundtjänst på e-post kundtjanst@xlbyggstenvalls.se eller telefonnummer 010-150 6010. XL-BYGG Stenvalls strävar efter att besvara mail inom 24 timmar på helgfria vardagar.

Vi utvecklar våra tjänster och behöver din åsikt. Vill du delta i en kort undersökning kring vår webbplats, den tar endast ca 3-5 minuter att besvara?

OK Nej tack