logotyp
Gemensamt

Om XL-BYGG kedjan

XL-BYGG AB (fd Byggtrygg AB) etablerades hösten 1980. Bolaget är en kedja bestående av över 100 fristånde anläggningar över hela landet. Många av XL-BYGGs anläggningar har en hundraårig historia med ursprung i de traditionella brädgårdarna. Därför bankar våra hjärtan extra starkt för träoch virke.

XL-BYGG AB:s uppgifter är bland annat att som företrädare för delägarföretagen samordna marknadsföringen för hela kedjan samt initiera och utveckla XL-BYGGs gemensamma marknadsföring tillsammans med delägarföretagen och leverantörerna. XL-BYGG AB arbetar också med inköp, affärsstöd, utveckling, träfrågor och utbildning.

XL-BYGG tillhör Mestergruppen Sverige AB[orgnr:556184-4315] som är en anslutning av fria företagare i samverkan inom byggmaterialhandeln.

Kontaktuppgifter till XL-BYGG 

Telefon: 08-57851600

Adress: Hemvärnsgatan 9, 171 54 Solna

Epost: info@xlbygg.se

 

XL-BYGG ingår i koncernen Mestergruppen Sverige AB

Verksamheten leds av Carl Littlewood, Kedjechef X-BYGG

XL-BYGG kedjan representeras i styrelsen för Mestergruppen Sverige AB av två ordinarie ledamöter och två suppleanter. 

XL-BYGG AB:s affärsidé

XL-BYGG AB ska som företrädare för delägarna genom utveckling och samordning av frågor med gemensam inriktning, medverka till att stärka dessa affärsverksamheter inom byggfackhandel.

Det skapas bland annat genom:

 • Kollektivt erfarenhetsutbyte.
 • Konkurrenskraftiga avtal.
 • Aktiv utveckling inom och av delägarnas verksamhet.
 • Hög omvärldsinformation.
 • Kostnadseffektiv verksamhet.
 • Seriösa och långsiktiga leverantörs- och kundrelationer.
 • Tillämpning av IT-teknik.

XL-BYGG AB ska utgöra en rikstäckande grupp välsorterade, kompetenta, enskilda företag inom byggfackhandeln med hög servicegrad.

Delägarskap i XL-BYGG AB ger

 • Förmånliga inköpsavtal.
 • Samverkan i inköp på skandinavisk bas genom det delägda inköpsbolaget XL-BYGG Nordic.
 • Gemensam marknadsföring med utrymme för egen företagsprofilering.
 • Gemensamt miljö- och kvalitetsarbete.
 • Tillgång till kedjans IT-struktur med affärsstöd som gemensamt extranät, affärssystem och EDI-rutiner för order och fakturering.
 • Utbildning.
 • Affärsutveckling.
 • Erfarenhetsutbyte med kollegor.

XL-BYGGs varumärke

bbls_uppd.jpg 

Oavsett om våra kunder bygger ett hem, en altan, en skola, ett sjukhus eller snickrar hemma, så skapar de något bestående. Något som skapar glädje och nytta för andra människor. Det gillar vi. Vi på XL-BYGG strävar efter att vara en naturlig och självklar del av våra kunders byggprojekt. I varje möte, varje tanke och varje handling gör vi allt för att vi tillsammans ska bli ännu lite bättre och ha ännu roligare. Varje dag. Tack för att vi får hjälpa till!

Vi vill göra våra kunder ännu bättre

Vi strävar efter att vara en naturlig del av kundernas byggprojekt - oavsett om de är proffsbyggare eller hemmafixare. Inte bara med rätt produkter till rätt priser. Vi vill vara med från början till slut och göra allt för att de ska lyckas med det de bygger.

Utan våra kunder är vi ingenting

XL-BYGG är Skandinaviens största bygghandelskedja. Det är vi stolta över. Men framförallt är vi stolta över att både proffsbyggare och gör-det-självare väljer att låta oss vara en del av deras byggprojekt och arbetslag. Att vi får vara med er hela vägen, i alla delar av byggprocessen. Det är ju det som gjort att vi blivit störst. Utan våra kunder hade vi inte varit det.

1 500 medarbetare

Vem som helst kan erbjuda bra produkter till bra pris. Men vem som helst kan inte erbjuda 1 500 duktiga medarbetare utspridda på cirka 80 anläggningar över hela Sverige. Det kan vi. Oavsett var i landet våra kunder har sitt byggprojekt kan de vara säker på att mötas av vår personals djupa engagemang, trevliga attityd och insiktsfulla råd. 

bbls_uppd2.jpg

Vi utvecklar våra tjänster och behöver din åsikt. Vill du delta i en kort undersökning kring vår webbplats, den tar endast ca 3-5 minuter att besvara?

OK Nej tack